Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση επί της πρώτης εφαρμογής του νέου μισθολογίου στη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018

Ενόψει της πρώτης εφαρμογής του νέου μισθολογίου στη μισθοδοσία Ιανουαρίου (22-26/12) ενημερώνουμε ότι:

  • Οι ονομαστικές μειώσεις θα είναι κατά μέσο όρο της τάξης των 5 - 60€ (με τις μικρότερες να αφορούν στους χαμηλόβαθμους Αξιωματικούς και τις μεγαλύτερες στους προ του 1993 ασφαλισμένους που δεν έχουν βαθμολογική εξέλιξη λόγω της μη ύπαρξης σχετικού βαθμολογίου κατωτέρων) και θα καλυφθούν με την «επισφαλή» προσωπική διαφορά, ενώ για ορισμένους υπάρχουν και μικρές αυξήσεις που κατά προσέγγιση μπορεί να φτάσει περί τα 30€. Οι μεγαλύτεροι θιγόμενοι από την εφαρμογή του θα είναι νέοι πυροσβέστες (κατάταξης από 2007 και μετά) με την, καλυπτόμενη από την προσωπική διαφορά, μισθολογική απόκλισή τους να αγγίζει ενδεχομένως και τα 200€, λόγω της έλλειψης του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη, που έχουμε εδώ και καιρό επισημάνει και αναμένουμε τις ενέργειες αποκατάστασης εκ μέρους των αρμοδίων.
  • Αναφορικά με ενδεχόμενες αναδρομικές μειώσεις ή αυξήσεις που προκύπτουν από 1/1/2017, αυτές θα γίνουν σε επόμενη μισθοδοσία, αφού ολοκληρωθεί η σχετική εκκαθάριση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναδρομικών μειώσεων, αυτές θα γίνουν σε 10 δόσεις για ποσό έως 100€, 20 δόσεις για ποσό 101-300€ κ.ο.κ.
  • Περαιτέρω, δεδομένου ότι πλέον ο μήνας εκτέλεσης των νυχτερινών θα έχει δυο μήνες διαφορά από το μήνα μισθολογίου όπως και στα πενθήμερα, η μισθοδοσία του Ιανουαρίου θα έχει 8 νυχτερινά επιπλέον (του μηνός Νοεμβρίου)
  • Επισημαίνεται ότι με την επικείμενη μισθοδοσία θα δοθεί η τελευταία (36/36) δόση αποκατάστασης του 50% των αναδρομικών, συνεπεία των αποφάσεων του ΣτΕ. 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Η ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΥΠΣ  ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Κυρίες και κύριοι,
Καταρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ, η οποία παρουσία καταδεικνύει το ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από το επιχειρησιακό έργο του Π.Σ.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι η αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου, ως έννοια και ως διαδικασία, μας βρίσκει αντίθετους διότι δημιουργείται και διαιωνίζεται στην κοινή γνώμη η πεποίθηση ότι οι πυροσβέστες εργάζονται 3-4 μήνες το χρόνο. Και μπορεί οι δασικές πυρκαγιές ως φαινόμενο να εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του αντίκτυπου που έχουν στο περιβάλλον, στην κοινωνική, οικονομική έως και πολιτική ζωή της χώρας, δεν παύουν όμως να αποτελούν το 20% περίπου των συμβάντων τα οποία αντιμετωπίζει κατ’ έτος το Π.Σ. Απλά θα θέλαμε να κάνουμε καταρχήν γνωστό ότι ο πυροσβέστης κατά τη διάρκεια του έτους καλείται να ανταποκριθεί επίσης σε συμβάντα αστικών πυρκαγιών, διασώσεων πάσης φύσεως (λίμνες, ποτάμια, βουνά, αστικός ιστός κλπ) και παροχών βοηθείας. Τα πρόσφατα τραγικά πλημμυρικά φαινόμενα της Δυτικής Αττικής και όχι μόνο αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Υπ’ αυτή την έννοια, κατά την άποψή μας, ο απολογισμός θα πρέπει να γίνεται κατ’ έτος στο τέλος του και να αφορά στο σύνολο της επιχειρησιακής δράσης του Π.Σ.

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Συναντήσεις αντιπροσωπείας της Ένωσης Πτυχιούχων ΠΣ στη Νέα Υόρκη με φορείς επαγγελματιών και εθελοντών πυροσβεστών των Η.Π.Α.


Επίσημη προγραμματισμένη επίσκεψη στη Νέα Υόρκη για τη διεξαγωγή διμερών επαφών συνεργασίας με φορείς επαγγελματιών και εθελοντών πυροσβεστών των Η.Π.Α. πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Π.Σ. κατά το χρονικό διάστημα από 27/10/2017 έως και 3/11/2017.
Οι συναντήσεις με τους εν λόγω φορείς (F.D.N.Y. Commissioner, F.D.N.Y. FireAcademy, Ενώσεις πυροσβεστών, NationalVolunteerFireCouncil) εντάσσονταν σε συγκεκριμένο σχεδιασμό που στοχεύει, εκτός από τη σύσφιξη και προαγωγή των διμερών σχέσεων, στην εξειδίκευση και προσδιορισμό ενός ευρύτερου πλαισίου εκπαιδευτικής, επιχειρησιακής και επιστημονικής συνεργασίας.

Παράλληλα, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Αρχιεπισκοπής και το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. κ. Κωνσταντίνο Κούτρα, ενώ, επίσης, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα της ομογένειας των Η.Π.Α. «Εθνικό Κήρυκα», απ’ όπου και ο σχετικός υπερσύνδεσμος: Οι ομογενείς να συμβάλλουν στη συνεργασία με Πυροσβεστικές Ακαδημίες

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Αμοιβές διδακτικού προσωπικού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Παρέμβαση της Ένωσης μας προς το σύνολο των θεσμικά υπευθύνων της πολιτικής (κ. Αν. Υπουργός & κ. ΓΓΠΠ) και πυροσβεστικής  (Αρχηγός, Υπαρχηγός ΠΣ & Διοικητής ΠΥΡ.Α.) ηγεσίας με αντικείμενο τις «Αμοιβές διδακτικού προσωπικού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». 
Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:\

Κ. Διοικητή,
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 174/1983 «Κανονισμός Πυροσβεστικής Ακαδημίας» (Α΄ 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α.) είναι η καταβολή των μισθών του προσωπικού και των Δοκίμων αυτής. 
Ωστόσο, κατόπιν και σχετικών οχλήσεων εν ενεργεία πυροσβεστικών υπαλλήλων που ανήκαν στο διδακτικό προσωπικό των Σχολών της ΠΥΡ.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, διαπιστώνεται η μη καταβολή του συνόλου των αμοιβών για το έτος αυτό, τη στιγμή μάλιστα που είναι ήδη εν εξελίξει το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Το εν λόγω διαπιστούμενο γεγονός δεν περιποιεί τιμή για το εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο τυγχάνει εξαιρετικά ψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις και ενδεχομένως αποτελεί λόγο και για το μειωμένο ενδιαφέρον εκ μέρους ιδιωτών καθηγητών αλλά και εν ενεργεία πυροσβεστικών υπαλλήλων στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της ΠΥΡ.Α.

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Την 27η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, στα γραφεία της στην Αθήνα, επί της οδού Πειραιώς 31, ΤΚ 10553, κατόπιν σχετικής προηγηθείσας πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και όλες οι κατωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα. 

Τα αποτελέσματα της ως άνω Γενικής Συνέλευσης έχουν περιληπτικά ως εξής: 

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Θεσμική επαναφορά του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων


Παρέμβαση της Ένωσης μας προς τον κ. Αν. Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα με αντικείμενο τη «Θεσμική επαναφορά του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων» μέσω τεκμηριωμένης επιστολής. 

Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με το άρθρο 1 του π.δ. 125/87 «Κατάργηση του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη Γενικών Υπηρεσιών και ρύθμιση θεμάτων προαγωγών του Πυροσβεστικού προσωπικού» (Α΄ 68), καταργήθηκε ο βαθμός του Υπαρχιπυροσβέστη για την κατηγορία του πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Με τα άρθρα 123 επ. του Μέρους ΣΤ΄ («Μισθολογικές Ρυθμίσεις Ειδικών Κατηγοριών Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής») του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ρυθμίζονται τα σχετικά με το νέο μισθολόγιο του πυροσβεστικού προσωπικού, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται και οι πυροσβέστες ως εντασσόμενοι στην κατηγορία Β΄ από άποψη μισθολογικής κατάταξης.

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Διεξαγωγή της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2017


Η εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017 της Ένωσής μας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου και Ω: 17.00, στα Γραφεία αυτής επί της οδού Πειραιώς 31 (4ος όροφος), ΤΚ 10553, με το ακόλουθο πρόγραμμα εργασιών: